Rada Rodziców

Przewodnicząca : Joanna Chowaniec

Zastępca przewodniczącej: Małgorzata Gruszczyńska

Skarbnik: Maria Strama