Deklaracja dostępności

Opracowano: 23 wrzesień 2020 roku

Szkoła Podstawowa w Murzasichlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Murzasichlu.

Stwierdza się, że strona internetowa szkoły jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2024-03-14


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Tomaszewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 182016391. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Zgłoszenia można dokonać również w jednej z następujących form:
poprzez e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
drogą pocztową na adres: ul. Sadelska31, 34-531 Murzasichle
osobiście u dyrektora Szkoły – Moniki Tomaszewskiej

Dostępność architektoniczna
Zespół Szkolno - Przedszkolny zlokalizowany jest przy ul. Sądelskiej 31 w Murzasichlu.

  • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Sądelskiej, nie prowadzą do niego schody, wewnątrz budynku dostępna jest winda.
  • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Na terenie szkoły jest parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych
  • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  • W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
  • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.