Dyrektor szkoły
mgr Monika Tomaszewska

Zastępcy dyrektora szkoły
mgr Bogumiła Tyrała
mgr Krystyna Liptak

Wychowanie przedszkolne
mgr Agnieszka Hyżna
mgr Beata Łukaszczyk
mgr Olga Bugaj
mgr Klaudia Szołtys
mgr Zofia Pawlikowska Topór

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Białońska
mgr Anna Prokop
mgr Beata Budz
mgr Bogumiła Tyrała
mgr Dalida Biel
mgr Joanna Topór
mgr Małgorzata Mrowca
mgr Weronika Zygmuntowicz

Język polski
mgr Izabela Gąsienica
mgr Magdalena Łukaszczyk
mgr Monika Tomaszewska

Historia
mgr Paulina Rymarz

Wiedza o społeczeństwie
mgr Paulina Rymarz

Język angielski
mgr Karolina Pawlikowska
mgr Hanna Zawiałów

Język niemiecki
mgr Izabela Klamerus 

Matematyka
mgr Anna Gąsienica-Roj
mgr Renata Łukaszczyk

Informatyka
mgr inż. Łukaszczyk Rafał

Fizyka
mgr inż. Rafał Łukaszczyk

Chemia
mgr Anna Gąsienica-Roj

Biologia, geografia, przyroda
mgr Ewa Dębicka

Plastyka, technika i edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Dorota Króliszewska

Muzyka
mgr Magdalena Kuchta

Wychowanie fizyczne
mgr Anna Fedro
mgr Krzysztof Kamiński
mgr Marcelina Mrozicka
mgr Piotr Gutt

Świetlica
mgr Anna Białońska
mgr Dorota Króliszewska
mgr Godlewska Zofia
mgr Klaudia Szołtys
mgr Marcelina Mrozicka
mgr Małgorzata Mrowca
mgr Weronika Zygmuntowicz

Pedagog szkolny
mgr Maria Adamska

Psycholog szkolny
mgr Dorota Mikiewicz Hornowska

Pedagog specjalny
mgr Krystyna Liptak

Logopeda
mgr Anna Prokop
mgr Dalida Biel
mgr Izabela Gąsienica
mgr Wioletta Misiura

Zajęcia rewalidacyjne
mgr Maria Adamska
mgr Joanna Topór

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Anna Prokop
mgr Maria Adamska

Biblioteka
mgr Budz Beata
mgr Marta Chomańska

Doradztwo zawodowe
mgr Teresa Bafia

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Magdalena Łukaszczyk

Katecheci
ks. mgr  Artur Karkoszka
ks. mgr Marek Stachura
ks. mgr Stanisław Holla