14 marca odbyła się akcja "Dzień bez plecaka" zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością zastępując plecaki ciekawymi przedmiotami do transportu oraz przechowywania podręczników i przyborów szkolnych.